arama

Tekeli Mehmet Paşa Camii nerede nasıl gidilir?

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • fellik fellik

Tekeli Mehmet Paşa Cami Antalya’nın girişinde bulunan saat kulesinin hemen arka kısmında yer almaktadır. Osmanlı Devleti tarafından yapılan bu eserin 1593-1607 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor.
Tekeli Mehmet Paşa Cami kubbesi yüksek bir kasnak üzerine oturtulmuş. Ayrıca doğu-batı ve güney yönlerden birer yarım kubbe ile desteklenmiş. Ayrıca caminin kuzey yönünde de üç kubbe bulunuyor. Yine caminin kuzey cephesinde çini panolar bulunuyor. Ayrıca bu çini panolar caminin içindeki pencerelerin sivri kemer formlu alınlıklarında da yer alıyor.

Tekeli Mehmet Paşa Camisi’nin 17. yüzyılda tekrar elden geçirildiği hatta 18. yüzyılda Mevlevihane’yi tekke haline getiren kişinin Tekeli Mehmet Paşa olduğu iddia edilmiştir. Caminin şimdiki adını da ancak bu yüzyıldan sonra aldığı öne sürülmüştür. Ancak büyük Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yüzyılda yazdığı bir seyahat notunda camiden Tekeli Mehmet Paşa Camii olarak söz etmektedir. Bu konuda tarihi kaynaklar da bize Evliya Çelebi’yi doğrular nitelikte bilgiler sunuyor. Kaynakalara göre 18. yüzyılda yaşamış Tekeli Mehmet Paşa adında bir zata rastlanılmamıştır. Ayrıca bahsi geçen Mevlevihane’nin de daha 17. yüzyılda tekkeye dönüştürüldüğü bilinmektedir.
Caminin mimari ayrıntıları tarihlendirilmesi için yeterli olmadığı gibi, şimdiki yapının burada daha önce mevcut bir binanın elden geçirilmesi sonucu yapıldığı da kesin olarak kanıtlanamamaktadır.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tahrir Defteri H. 937/M.1530 tarihli notları ile H.1015/M.1606-7 tarihli Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver Defter’de Tekeli Mehmet Paşa Cami ismine yer verilmemiştir. Bu bilgiler ışığında caminin 1606-1607 tarihinden sonra inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Adem Efendi vakfiyesinden elde edilen bilgilere göre, Tekeli Mehmet Paşa III. Mehmet’in Çavuşbaşısı iken H.1004/1595-96’da Silahtar Ağası, daha sonra da Beylerbeyi olup H.1025/M.1616’da da Van Valisi iken orada vefat ettiği bilinmektedir.

Tüm bu bilgilerden bir çıkarım yapmak gerekirse Tekeli Mehmet Paşa Camii, M.1606 ile M.1649 tarihi arasında bir zamanda yapıldığı ortaya çıkmaktadır.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.